ANIMACIÓ DE BALLS DE SALÓ
FESTA MAJOR DE SANT ANDREU. 2.001.